Tietosuojaseloste

Tietosuoja Hotelli Waltikassa

Zepter Oy / Hotelli Waltikka kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen.

 

Tarkastusoikeus:

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön:

Postilla : Hotelli Waltikka, PL 179, 37601 Valkeakoski

Sähköpostilla : info (at) waltikka.fi.

Voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

 

Kielto-oikeus:

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen yllä oleviin osoitteisiin.

 

 

HOTELLI WALTIKAN ASIAKASREKISTERI

Rekisterinpitäjä: Zepter Oy c/o Hotelli Waltikka

Y-tunnus : 2636220-2

Yhteystiedot: Hakalantie 6, PL 179, 37600 Valkeakoski, info (at) waltikka.fi

Rekisterin nimi: Hotelli Waltikan asiakasrekisteri.

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Mikäli asiakas ei ole kieltänyt suoramarkkinointia, voidaan rekisteriä käyttää suoramarkkinoinnissa.

 

Rekisterin tietosisältö:

Matkustajailmoituksen tiedot ja asiakkaan antamat asiakastiedot, jotka on annettu varausta tehdessä (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritystiedot). Asiakkaan varaushistoria sekä asiakastilastot.

 

Tietolähteet:

Asiakas on varausta tehdessä antanut tiedot.

 

Tietojen luovutus ja siirto:

Tietoja emme luovuta emmekä myy muille kuin lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriä saa käyttää ainoastaan Hotelli Waltikan henkilökunnasta ne, jotka sitä työssänsä tarvitsee. Rekisteri sijaitsee Hotelli Waltikan lukituissa tiloissa niin paperisena versiona (majoituskortit) kuin sähköisenä (asiakasrekisterinä). Pääsy ulkopuolisilta on estetty palomuurilla.

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään asiakkaan palvelukokonaisuuden toteuttamiseen. Mikäli palvelussa käytämme muita palveluntarjoajia, niin palvelun sujumisen vuoksi voimme antaa heidän käyttöönsä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Muut palveluntarjoajat eivät saa käyttää rekisterin tietoja muuhun kuin ko. palvelukokonaisuuden toteuttamiseen.

 

Päivitetty 25.5.2018